Trakya Taytlı Bayan Kübra

Üriner Retansiyon Tedavisi, Miksiyonun gerçekleşememesi veya miksiyon sonunda mesanenin tam boşalamamasıdır. Belirtiler: hematüri, dizüri gibi üriner sistem enfeksiyonları yönünden değerlendirilir. Tedavi; retansiyon ve distansiyonun zararlı etkilerinin önlenmesi ve tedavi edilmesi amaçlanır.

Üriner Retansiyon Tedavisi

Nörojenik mesane;

  • Nörolojik sistemdeki bir lezyona bağlı olarak mesaneyi innerve eden sinirlerin etkilenmesi sonucunda gelişen işlev bozukluğudur.
  • En yaygın komplikasyonu enfeksiyondur.
  • Mesaneyi boşaltmak için kateterizasyon uygulanır, kas kontraksiyonunu artırmak için ilaç tedavisi başlanır.
  • Alt üriner sistem enfeksiyonları; sistit, prostatit, üretrit
  • Üst üriner sistem enfeksiyonları; akut pyelonefrit, kronik pyelonefrit, böbrek abseleri, intertisyel nefrit, perirenalabse
  • Komplikasyona bağlı olmayan alt üriner sistem enfeksiyonları ; toplum kökenli enfeksiyonlar
  • Komplikasyona bağlı alt üriner sistem enfeksiyonları;nazokomiyal ve kateterizasyona bağlı enfeksiyonlar, ürolojik sistem hastalıkları, gebelik.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir